استخر در شهر تهران بخش لواسان:

اینکار در تاریخ مهر 1396  در لواسان تهران انجام شده جنس سرامیک البرز کار شده. و طرح آن جکوزی طلایی و طرح استخر ورساچه کار شده