این کار در نیاوران تهران در تاریخ آبان 1396  انجام شده همان طوری که در تصویر هم مشاهده میکنید جنس سرامیک البرز قزوین طرح آن میکس میباشد