این پروژه درشهر ری درتاریخ 5.12.96 پایین دیوار ریزشی و در بالای دیوار و ر ساچ کارش  دیوار جکوزی میکس و لب گرد آن سرامیک البرز سرمه ای کارشده