استخر خانگی در بومهن تهران

این استخر خانگی هم در پاییز سال 1395 در بومهن تهران ساخته و اجرا شده