استخر در نیاوران تهران

این کار در نیاوران تهران در تاریخ آبان 1396  انجام شده همان طوری که در تصویر هم مشاهده میکنید جنس سرامیک البرز قزوین طرح آن میکس میباشد