کفپوش چوبی فلوریان

کفپوش چوبی فضای بیرون فلوریان Florian outdoor wooden deck  کفپوش چوبی فلوریان مناسب برای فضای باز می باشد و از گونه چوب اش (ون یا زبان گنجشک) است که جزو چوبهای سخت به شمار رفته و مقاومت آن در برابر رطوبت و عوامل محیطی به وسیله فراوری ترمو افزایش یافته است برای جلوگیری از تماس مستقیم چوب با […]